Vasvárra került Dr. Csertő György atya (1910-2006) hagyatéka. A rend szétszóratása után hazatért szülőfalujába, Nagylózsra, ahol 1992-ig plébánosként tevékenykedett. Nyugalomba vonulva is a faluban maradt, ahol nagy terveket szőtt az újjászerveződő rend támogatására, többek között felépített egy kisebb kolostorépületet, az ún. Rosariumot. Gazdag könyvtára és rendtörténeti vonatkozású dokumentumai unokahúga, Mucsné Csertő Anna hathatós segítségével 2008 végén a vasvári gyűjteménybe kerültek.