A rendezvény szervezői: a Magyar Ferences Könyvtár és Levéltár, a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartomány Könyvtára és Levéltára, a Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Könyvtára és Levéltára a 2014. szeptember 17-én tartott szerzetesi gyűjteményi nap témájául a szerzetesek utazását jelölték meg. A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola (1015 Budapest, Piarista köz 1.) aulájában megtekinthető kiállítás a szerzetesek utazási szokásait mutatta be röviden; a molinókon a szamáron, lovon, szekéren stb. utazó szerzetesek illusztrálására a szervezők szellemes, egyedi ábrázolásokat választottak a résztvevő szerzetesi intézmények gyűjteményeiből.

Megjelent a Tanítvány legújabb száma, benne Gilányi Magdolna cikke A margitszigeti domonkos kolostor épületének terve (1944) címmel.

Fotó: Szendi Péter, Vas Népe

Vasvár Város Önkormányzata máriusi testületi ülésén meghallgatta a Vasvári Domonkos Kolostor Alapítvány beszámolóját a helyi múzeum működtetéséről. Az alapítvány, amelyet a domonkos rend 2003-ban a kolostor épületének hasznosítására és a Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény működtetésére hozott létre, a kezdetektől segítette a korábban a Vas Megyei Múzeumok Igazgatóságának keretei között működő helyi múzeumot is. Miután 2013-ban a múzeum Vasvár város tulajdonába került, a város az intézményt egy feladatellátási szerződés keretében  az alapítványra bízta.

A múzeum elmúlt évi működéséről és az alapítvány tevékenységéről Dr. Zágorhidi Czigány Balázs titkár és Dr. Kiss Gábor kuratóriumi tag számolt be a városi képviselő testület előtt. Az eseményről a helyi sajtó is beszámolt.

Michael de Hungaria középkori domonkos szerzetes prédikációs kézikönyvének 1505. évi kiadása.

 Régi képeslapok és egy művészfotó a soproni domonkos templomról. Új szerzeményeinkről itt olvashat.

Sikeresen védte meg doktori dolgozatát Németh Katalin, az ELTE oktatója, aki hosszú évek óta vezeti a nyári Domonkos Örökségvédelmi Táborokat, melyek keretében diákok és fiatal szakemberek dolgoznak a Gyűjtemény anyagának rendezésén. A dolgozat témája: Könyvtári menedzsment a vasvári Domonkos Rendtörténeti Gyűjteményben.

2016-ban ünnepli alapításának 800 évfordulóját a domonkos rend. A spanyol eredetű, hazája határvidékein mind a pogánysággal (mórok) mind az eretnekséggel (dél-franciaországi katharok és albigensek) fiatal, jól képzett papként szembesülő Domonkos, arra az elhatározásra jutott, hogy Egyháza tanításának védelmére igehirdetőkből, prédikátorokból álló szerzetesrendet hoz létre (Ordo Praedicatorum). A kezdeményezés áttörő sikert hozott, Domonkos követői nem csak az eretnekek és a pogányok megtérítésében értek el jelentős eredményeket, hanem az egyház belső, elsősorban szellemi megújulásában is nagy szerepet vállaltak (Aquinói Szent Tamás és a skolasztika). A rend hamarosan Magyarországon is otthonra talált, 1221-ben még maga Domonkos küldte hazánkba a bolognai egyetem neves tanárt, Magyarországi Pált, hogy megalapítsa a magyar rendtartományt (idehaza a helyzet némileg hasonló volt Domonkos szülőföldjéhez: az ország keleti határán pogány kunok, a déli részeken bogumil eretnekek ....).

- Értékelés és felkészülés -

A domonkos rend 2016-ban ünnepli alapításának 800. évfordulóját. A jubileumra készülve konferencia és műhelybeszélgetés keretében szeretnénk számba venni az elmúlt évek eredményeit és felvázolni egy ünnepi programsorozat főbb pontjait.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk, különösen azokat a domonkos kötődésű személyeket és közösségeket, akik munkájukkal hozzá szeretnének járulni a jubileumi program tervezéséhez és megvalósításához!

A konferencia Vasváron, a Domonkos Rendtörténeti Gyűjteményben kerül megrendezésre május 23-24-én. A távolabbról érkezőket csütörtökön és pénteken reggel is kisbusz várja a szombathelyi vasútállomáson a Budapestről 9 órakor érkező Intercity-nél. A résztvevők számára szállást és étkezést is tudunk biztosítani, ehhez azonban kérjük, hogy jelezzék részvételi szándékukat a Gyűjtemény elérhetőségein!

A részletes program az alábbiakban olvasható illetve letölthető.